1945-1950 in Indië hebben gediend, een zeer grote eer bewijst">


Oosterbeek op glad ijs

Jubileumboek 100 jaar Oosterbeekse IJsvereniging (1918-2018)

"Al 100 jaar is de Oosterbeekse IJsvereniging (O.IJ.V.) een belangrijke vereniging voor Oosterbeek en omstreken. In 1918 begonnen in de uiterwaarden en in 1934 verhuisd naar Hartenstein, waar het ook na de moeilijke oorlogs- en crisisjaren lukte om weer een plek te maken waar veel activiteiten plaatsvinden. Vandaag de dag is de O.IJ.V. een bloeiende vereniging met zo'n 3.000 leden. Een vereniging die trots is op haar verleden, maar ook bruist met nieuwe ideeën voor de toekomst", aldus Agnes Schaap, burgemeester van de gemeente Renkum in het voorwoord van dit boek.

100 jaar Oosterbeekse IJsvereniging Zou je 100 jaar Oosterbeekse IJsvereniging (O.IJ.V.) moeten samenvatten door slechts één woord te gebruiken dan is 'enthousiasme' hét woord dat alles zegt. Een aanstekelijk enthousiasme, een soort virus dat in Oosterbeek steeds weer opsteekt wanneer de temperatuur onder het vriespunt komt. Bij jong en oud. Bij de liefhebbers van schaatsen, bij de mannen die uitzien naar het maken van ijs zodat er een puike baan ontstaat waarop naar hartelust geschaatst kan worden. En dat alles op een van de mooiste, zo niet hét mooiste sportpark van Nederland in het al even pittoreske dorp Oosterbeek. Dat enthousiasme, dat vuur, was er in 1918 en is er 100 jaar later, anno 2018, nog steeds. Onverminderd. "Wie alleen al door 'Oosterbeek op glad ijs bladert, zal zien dat Oosterbeek trots mag zijn op de prachtige vereniging die al een eeuw lang zoveel mensen ontzettend veel plezier heeft gebracht. Trots op iedereen die zich daar al vele jaren, soms zelfs decennia lang voor hebben ingezet. Zo'n vereniging verdient een boek en het was me een genoegen dat te maken", aldus Laurens van Aggelen, schrijver van dit boek. Laurens van Aggelen.

Titel: Oosterbeek op glad ijs
Auteur: Laurens van Aggelen
Uitgeverij: White Elephant Publishing
Pagina's: 144
Uitvoering: paperback / full colour
ISBN: 978-90-79763-25-2
Prijs: € 19,95

Hartenstein

Bestellen boek 'Oosterbeek op glad ijs'

U zult het boek 'Oosterbeek op glad ijs' binnen enkele werkdagen in huis hebben wanneer u het verschuldigde bedrag (€ 19,95 per boek) overmaakt op rekeningnummer: NL08 ABNA 0575455632 (ABN AMRO Arnhem) ten name van: White Elephant Publishing. Onder vermelding van: ijs + uw postcode en huisnummer.

Het eerste exemplaar van dit boek zal op 16 december in Oosterbeek door de auteur worden overhandigd aan mevrouw Schaap, burgemeester van de gemeente Renkum. Bestellingen zullen vanaf die dag worden geleverd.

Met vriendelijke groet,

Laurens van Aggelen
White Elephant Publishing


Op deze levering zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09175131


Logo White Elephant Publishing

Oude kerk Oosterbeek