Met deze website trachten wij een ieder die geÔnteresseerd is onze activiteiten zo volledig mogelijk te informeren. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaard de uitgever geen aansprakelijkheid. Er kunnen derhalve dan ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie.

Alle informatie op deze site, zowel in beeld als in tekst is eigendom van White Elephant Publishing. Er mag geen informatie, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.


Logo White Elephant Publishing