White Elephant Publishing wakkert schrijfambities en sluimerende talenten graag aan, neemt de tijd voor de beoordeling van een manuscript en zal uiteindelijk een eerlijk oordeel vellen. Enkele richtlijnen voor wie een manuscript wil insturen:
  • het is niet mogelijk uw manuscript langs te komen brengen
  • verstuur alleen volledige manuscripten
  • verstuur het manuscript uitsluitend per post en uitgeprint in een duidelijk lettertype naar: Postbus 8, 6800 AA Arnhem
  • stuur een losbladig manuscript, dus niet ingebonden, gehecht of gekleefd
  • beschrijf in een begeleidende brief wie u bent, waarom zich tot ons richt en omschrijf in het kort waar het boek over gaat
  • gebruik uw werkelijke naam, geen pseudoniem. (Wanneer we het boek uitgeven is dat altijd nog bespreekbaar)
  • vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden

Procedure

Na het insturen van een manuscript zult u binnen twee maanden schriftelijk van ons vernemen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Mochten we langer tijd nodig hebben dan laten we dat tijdig weten. Wij willen u verzoeken ons hierover in de tussentijd niet te bellen of te schrijven.

Wenst u het manuscript retour te ontvangen, voeg dan voldoende porto bij. Inzendingen zonder retourporto worden na afkeuring vernietigd. U doet er dus verstandig aan zelf een kopie van het manuscript te bewaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken van manuscripten. Over afgewezen manuscripten kan niet worden gecorrespondeerd.

Duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken zijn belangrijk Er zijn kleine uitgeverijen die van alles uit willen geven, mits de auteur zelf maar vast een zak geld meebrengt. Soms gaat zoín constructie schuil achter schimmige en onduidelijke afspraken. White Elephant Publishing pakt dat anders aan. Heeft een manuscript voldoende kwaliteit en wordt er met de auteur overeenstemming bereikt over de wijze waarop het boek zal worden uitgeven, dan kan deze meteen een voorschot in ontvangst nemen. Dit wordt later verrekend met de inkomsten van het boek, maar zal nooit worden teruggevorderd. Halfjaarlijks ontvangt de auteur bovendien een financieel overzicht waarop gedetailleerd is aangegeven wat de status is van verkoop, voorraad en tegoeden.

Succes

Mooie boeken ontstaan er wanneer er een goede vertrouwensrelatie bestaat tussen de auteur en de uitgever. Er is White Elephant Publishing veel aan gelegen om van ieder boek een succes te maken. Om auteurs te inspireren en aan te moedigen wanneer dat nodig is. …n om te zorgen dat het boek volop onder de aandacht komt bij de media en bij boekverkopers. Ook hier ligt de kracht van een goede uitgeverij. Daartoe wordt gebruik gemaakt van specialisten die door de uitgever zorgvuldig zijn geselecteerd op ervaring, doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Van een olifant mag je tenslotte verwachten dat hij lawaai kan maken. Dat hij als het moet even door de porseleinkast wandelt.

Logo White Elephant PublishingEen idee voor het
maken van een boek
en daarbij hulp
nodig? mail ons!

Niemand is belangrijker dan het team
Een van onze
bestsellers.
Inmiddels
7e druk!


De boeken die we
maken voor jubilea
doen het goed. Van
het boek over 20
jaar Luchtmobiele
Brigade werden er
5.000 verkocht.